Meld deg på nyhetsbrevet vårt og få 20% på din første ordre

Kontakt kundeservice:
23 96 25 96

Bærekraft

Vi hører til i en industri hvor papir er helt essensielt. Bærekraft og miljøvern er derfor veldig viktig for oss. I over 20 år har dette vært en grunnstein for bedriften, og ligger derfor våre hjerter nært.
Våre mål

CEWE forpliktet seg til å halvere sine Scope 1 og 2* CO2-utslipp mellom 2015 og 2025. CEWE-gruppen oppnådde 98 % av dette målet innen utgangen av 2020 og har spart 3 713 tonn CO2-utslipp siden 2019. CEWE har et mål om å bli et fullstendig klimanøytralt selskap innen 2045. (*) Direkte og indirekte utslipp relatert til firmaets produksjon og aktiviteter (f.eks. strømbruk, forbrenningskilder, etc.)

Våre forpliktelser

Som en bevisst virksomhet innen miljømessige utfordringer, utnevnte CEWE-gruppen en direktør for kjemi og miljø i organisasjonen allerede i 2000, og reviderte produksjonsmodellen til CEWE med tanke på miljø og bærekraft. Flere konkrete tiltak har blitt iverksatt siden: installasjon av solcellepaneler på takene av flere av våre laboratorier, resirkulering av vann, FSC®-sertifisering, digitale verktøy med lavt strømbruk, og kompensasjon for våre gjenværende karbonutslipp gjennom et skogplantingsprogram i Kenya.

ISO 14001-sertifisering

CEWE-gruppen har ISO 14001-sertifisering for alle våre store produksjonslokaler. Laboratoriene i Paris og Frechen vil bli sertifisert i løpet av 2023. ISO 14001-sertifiseringen er en del av en bærekraftig utvikling som spesifiserer kravene knyttet til miljøstyringssystemer. Den gir et rammeverk for å kontrollere de miljømessige påvirkningene til virksomheter, som CEWE ønsker å kontinuerlig forbedre.

Våre tiltak

Som organisasjon har vi jobbet med å forbedre miljøpåvirkningen vår i 20 år. Vi bryr oss om å bevare planeten for fremtidige generasjoner. Alle materialene vi bruker er valgt med bærekraft i tankene.

Bevaring og gjenplanting av skog

CEWE støtter Kasigau Wildlife Corridor-prosjektet som innebærer å bevare og gjenplante 500 000 dekar med tørrlandsskog sør-vest i Kenya.

Kasigau Wildlife Corridor-prosjektet bidrar til å kompensere for ca. én million tonn CO₂-utslipp årlig, og vil ta opp utslipp på over 54 millioner tonn CO₂ i løpet av dens 30-årige levetid.

Prosjektet har også sørget for opprettelse av jobber og bærekraftige utviklingsaktiviteter for lokalsamfunnet, som blant annet –

  • Utvikling av lokal infrastruktur for rundt 150 000 innbyggere i regionen
  • Tilgang på ferskt vann for over 10 000 innbyggere
  • 2 300 skolestipender for barn i lokalsamfunnet
  • Beskyttelse av over 350 truede arter, inkludert Afrikanske elefanter
  • Sikre at driften oppfyller Verified Carbon Standard (VSC). VSC er et ledende, internasjonalt karbonkompensasjonsregister, som sikrer at prosjekter leverer på avtale utslippsreduksjoner.

CEWE kompenserer også for ca. 210 000 tonn CO₂-utslipp gjennom støtte til to sertifiserte vindmølle-prosjekter i sørlige India og Kina.

Regionens økonomiske utvikling står i fare på grunn av dårlig strømtilgang. Fossilt brennstoff brukes ofte for å danne strøm. Derfor vil støtte til vindmølleparkene hjelpe til å sikre den lokale energiforsyningen, samtidig som strømmen som lages er fornybar.

Våre leverandører

Vi velger leverandørene vi samarbeider med svært nøye. Våre standarder er høye; de inkluderer hensynet til lave kostnader, sammen med dokumentert kompetanse, langsiktig og konstant kvalitetssikring, samt miljømessig, økonomisk og sosial integritet.

Vi vurderer leverandører nøye med hensyn til deres arbeidsmetoder, overholdelse av menneskerettigheter og bærekraftige resultater. Der det er mulig, samarbeider vi med leverandører som er i nærheten av våre produksjonssteder. Dette gjør oss i stand til å øke lokal økonomisk kraft, samtidig som vi reduserer CO₂-utslipp fra transport. I 2019 ble 56 % av materialene vi brukte hentet lokalt. Vårt mål er å bruke et større antall lokale leverandører i fremtiden og redusere CO₂-utslipp i logistikk.

Fornybar energi

Siden 2019, har CEWE-gruppen har spart utslipp tilsvarende 9153 tonn med CO₂ takket være bruk av fornybar energi og installering av solcellepaneler på takene av laboratoriene i Freiburg, Munchen og Oldenburg – som på lang sikt skal installeres på alle våre laboratorier.

CEWE-gruppen reduserer også energiforbruket ved å installere LED-lys i alle produksjonssteder, samt optimalisering av energibruk fra dataservere.

CEWE oppfordrer bruk av elektriske og hybrid-kjøretøy ved å subsidiere installasjon av ladestasjoner og dekking av strømkostnader på disse. Alle CEWEs kjøretøy er CO₂-nøytrale.