KUNDESERVICE: 23 96 25 96 (vanlig takst)
Mandag - Fredag: 9:00 - 20:00**
Søndag: 14:00 - 20:00**
Motta vårt nyhetsbrevog få 75 kr. til en fotobok
Meld deg på nyhetsbrev og få 20% på din første fotoordre                                      
Om oss > Bæredyktighet > Miljøpolitikk og klimamål
Energi
Spare på energien, skåne miljøet og sikre et godt arbeidsmiljø
Vi definerte allerede for mange år siden vår egen miljøpolitikk, som fokuserer på områdene ressurssparing, miljøbeskyttelse og et godt arbeidsmiljø. Våre selvpålagte forpliktelser omfatter både overholdelse av gjeldende lovbestemmelser og kravene våre fra kunder og handelspartnere. Med planlegging og investeringer satser vi på den beste teknologien vi har til rådighet.

 • • Bruk av fornybar energi fra våre egne solcelleanlegg i Freiburg og Germering: 260 MWh pr år, CO2-sparing på 105 tonn pr år.

 • • Økt bruk av grønn energi, hvor det i 2016 ble brukt 100 % grønn energi i Oldenburg og Praha. Dermed ble det spart over 3.000 tonn CO₂ i Scope 2 (30 prosent) i forhold til året før.

 • • Kontinuerlig reduksjon av energiforbruket gjennom effektivisering. Herunder f.eks. LED-lysinstallasjon, som ved SAXOPRINT i Dresden (CO2-sparing på 250 tonn pr år), datasentre som er energi-optimaliserte (Green IT, eksempelvis CO2-sparing på 150 tonn pr år i Oldenburg) og reduksjon av aircondition-forbruk.

 • • Mer miljøvennlig innrettet logistikk. Gjennom optimalisering av distribusjonen ble det i 2016 spart 13 %, som svarer til 1615 tonn CO2. De neste to årene har vi ambisjoner om flere store reduksjoner.

 • • Energibevisst adferd blant medarbeiderne samt optimalisert bruk av produksjonsmaskinene (forbedring av maskinenes driftstid).

 • • Bruk av firmabiler med lavt forbruk via finansiell støtte til el- og hybridbiler samt kompensasjon for drivstofforbruk i Tyskland gjennom DKV Froschkarte. Dermed ble det i 2016 spart 808 tonn Scope-1-CO2-utslipp.

 • • Tjenestereiser med toget.I 2016 ble det tilbakelagt 379.819 kilometer med bruk av Business Bahncard. Dermed var 92,4 prosent av togreisene klimanøytrale.
Vi tenker på fremtiden
Vi tenker på fremtiden: reduksjon av CO2-utslipp
CO2-utslippene blir inndelt i tre kategorier:
 • • Scope 1: Direkte CO2-uslipp fra stasjonære og mobile kilder. Disse kildene inkluderer hos CEWE alt fra forbrenningsprosesser til oppvarming med overveiende naturgass og litt fyringsolje samt firmaeide kjøretøyer eller leasede firmabilers drivstofforbruk.
 • • Scope 2: Indirekte utslipp fra produksjonen av innkjøpt strøm.
 • • Scope 3: Andre indirekte utslipp som henger sammen med driften av selskapet, men ikke blir skapt av det. Dertil hører for eksempel logistikkprosesser knyttet til vareinnkjøp og levering av produktene, logistikk knyttet til fjerning av avfall i tillegg til medarbeidernes kjøring til arbeidsplassene.

CEWE har i overensstemmelse med de ambisiøse klimamålene som ble formulert i Paris i 2015, satt seg langsiktige mål:

 • • Halvere Scope-1- og Scope-2-CO2-utslipp i perioden 2015 til 2025 fra 13.401 tonn pr år til mindre enn 6.700 t/år.
 • • 2. Forminske hele Scope-3-CO2-utslippet, som er definert i Carbon Disclosure Project (CDP), med minst 25 prosent i løpet av de neste 10 årene (utgangspunktet er år 2015)

I tillegg har CEWE sammen med Science Based Targets Initiative gitt en offisiell erklæring om å minske CO2-belastningen.


Alberto Carillo Pineda
Leder av Science Based Targets

 

Jeg aksepterer dette
Denne hjemmesiden bruker cookies til bruk i statistikk og markedsføring, herunder tracking. Ved å klikke videre aksepterer du bruken av disse. Vil du vite mer om våre cookies og hvordan du sletter dem. Klikk her.